Het aantal mensen zonder handicap of ziekte is bijzonder klein, 95% van de wereldbevolking heeft minimaal één aandoening. Onderzoekers baseren deze conclusie op data over acute en chronische ziekte en letsels uit 188 landen over de periode 1990 – 2013. Zij geven aan dat de veroudering van de wereldbevolking leidt tot een toename van zieke mensen. Bij de acute aandoeningen gaat het met name om luchtweginfecties en diarree, terwijl cariës en spanningshoofdpijn het meest voorkomen als chronische aandoening.

Bron: The Lancet