Archief voor de categorie ‘Artsen’

Vragenlijst probiotica

De Vrije Universiteit Amsterdam voert een onderzoek uit om de attitute van zowel huisartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen als specialisten ouderengeneeskunde over probiotica in kaart te brengen. Om deze vragenlijst in te vullen hoeft men geen expert te zijn op het gebied van probiotica. Het gaat specifiek om het inventariseren van de meningen en behoefte omtrent probiotica. Alle informatie die wordt verkregen via dit onderzoek wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Er worden geen mededelingen gedaan over de deelname aan dit onderzoek. De vragenlijst is te benaderen via https://www.surveymonkey.com/r/probiotica

 

Kathi Kemper benoemd als “pioneer in integrative medicine”

KemperDr. Kathi Kemper krijgt de inaugurele 2014 “Pioneer in Integrative Medicine” award, van de American Academy of Pediatrics. De prijs wordt in oktober aan haar uitgereikt op de AAP nationale conferentie in San Diego

Kinderbuik: boek en medisch centrum

Dr. Judith M. Deckers-Kocken, kinderarts, publiceerde het boek “Kinderbuik: lekker in je vel door aandacht, ademen en eten”. In het boek geeft ze kinderen met functionele buikklachten handvatten om hiermee om te gaan en zich gezonder en gelukkiger te gaan voelen. De arts is ook bezig met het opzetten van een een medisch centrum voor functionele buikklachten bij kinderen: Kinderbuik & Co.
Deckers-Kocken geeft uitleg over haar boek in een trailer.

Eigen regie versterken van patiënt en mantelzorger

Huisarts Jos Dries ondersteunt mantelzorgers door de situatie van de patiënt en zijn mantelzorger samen met hen in kaart te brengen. Hij ontwikkelde hiervoor een hulpmiddel, waarmee hij de zorg structureert. Een link naar het hulpmiddel en naar een interview met Jos Dries vind je op de site van Vilans.

Verdrongen gevoel: een chirurg over geneeskunde & geneeskunst

In een heel persoonlijk boek vertelt oud-chirurg Piet Leguit over de bijdrage van compassie in de zorg. Leguit blikt terug op zijn carrière aan de hand van de mensen die belangrijk voor hem geweest zijn en van wie hij geleerd heeft, familieleden, leermeesters, vrienden, collega’s, maar ook patiënten. Leguit: “Naar mijn stellige overtuiging is de weinige aandacht voor de patiënt als mens de reden dat veel patiënten niet tevreden zijn over het ziekenhuis en dat veel artsen tegen een burn-out aanzitten”.

In elk hoofdstuk voert het belang van aandacht de boventoon en houdt Leguit een warm pleidooi voor geneeskunst, het deel van de zorg dat draait om compassie, emotie en eigen verantwoordelijkheid. Geneeskunde alleen is niet voldoende, geneeskunst is een onmisbaar onderdeel van de zorg voor patiënten én voor het welbevinden van de arts.

Verdrongen gevoel – een chirurg over geneeskunde en geneeskunst – Piet Leguit – luxe paperback – 180 pagina’s – € 17,50 – ISBN 978?94?90951?15?3

Hoogleraar Radboud Universiteit pleit voor persoonsgerichte zorg

In zijn oratie van 8 maart 2013 pleit hoogleraar algemene interne geneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, Jan Smit, voor ‘mededogen’ als geneesmiddel. In de huidige gezondheidszorg spelen met name vooruitgang in de techniek en nieuwe geneesmiddelen en invasieve behandelmethoden een rol in de behandeling van patiënten. Daarbij speelt ook nog dat verzekeraars juist die zorg vergoeden, terwijl tijd en aandacht, bijvoorbeeld in adviezen over leefstijl, niet declarabel zijn. Smit geeft aan dat bewustzijn van ziekte, en het gevoel en de betekenis van ziekzijn in relatie tot je omgeving een belangrijke rol spelen in het contact dat arts en patiënt zouden moeten hebben. Niet alleen praten over de biologische aspecten van ziekte, maar juist ook over wat ziekzijn doet met een patiënt, moet leiden tot een betere behandeling.

Bron: Radboud Universiteit

 

Vacature huisarts in opleiding

Vacature: huisarts in opleiding (m/v)
met interesse voor integrated medicine, homeopathie of antroposofische geneeskunde

Periode: 1 oktober 2012 t/m 31 augustus 2015
met mogelijkheid te associëren na de opleiding

Lees meer »

Bas Bloem over de nieuwe rol van de arts

In een presentatie op TedX-Maastricht geeft neuroloog en Parkinson-specialist Bas Bloem zijn visie op de veranderende rol van de dokter: From God to Guide. De arts is niet meer de God, die hoog verheven boven de patiënt staat en bepaalt wat er moet gebeuren. In plaats daarvan heeft de arts de rol van coach in zogenoemde ‘participatory health care”, waarbij een veel belangrijker rol is weggelegd voor de patiënt, die medebepaalt wanneer hij bij de dokter komt en hoe zijn behandeling verloopt.

Context belangrijke factor in welbevinden van patiënten

Op 27 mei hield Inez Myin-Germeyns haar inaugurele rede als hoogleraar ecologische psychiatrie aan de Universiteit Maastricht. Ecologische psychiatrie houdt zich bezig met de relatie tussen ervaringen van patiënten en de context waarin zij zich op dat moment bevinden. De context bepaalt de intensiteit van een ervaring, maar wordt bij de behandeling van en het onderzoek naar psychische problemen van patiënten vaak vergeten. Patiënten weten niet altijd waarom ze zich slecht voelen en of dat gerelateerd is aan bepaalde activiteiten of aan een omgeving. Als arts en onderzoeker ben je daarbij afhankelijk van wat patiënten vertellen over hoe het met ze gaat terwijl hun herinnering niet altijd optimaal is en gekleurd wordt door de stemming van dat moment. Lees meer »

Bloeddruk meten kan beter

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben vastgesteld dat de huidige manier van bloeddruk meten bij patiënten een behoorlijke vertekening van de echte bloeddruk kan geven door het zogenaamde ‘witte-jasseneffect’. Patiënten die bij de dokter komen zijn vaak gespannen waardoor hun bloeddruk op dat moment hoger is dan normaal. Ook kan de bloeddruk hoger zijn wanneer de arts of assistent tegen de patiënt praat, dan wanneer de patiënt alleen in een rustige kamer zit. De onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld met automatische bloeddrukmeting om de vijf minuten, gedurende een half uur. Het onderzoek is gepubliceerd in de Annals of Family Medicine.

Zoek
Contact
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Ledensite

Donateurs hebbeen toegang tot onze grote database met IM-artikelen, gratis toegang tot IM-lezingen en een flinke korting op workshops en IM masterclasses.HON-code

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij vol­doen aan de HON­code, die staat voor betrouw­bare infor­ma­tie over gezond­heid:
Con­tro­leer hier.Search only trustworthy HON­code health web­s­i­tes: