Archief voor de categorie ‘Publicaties’

Volgens de WHO-norm zouden kinderen dagelijks minimaal 150 gram groenten moeten eten. Dat blijkt nauwelijks te gebeuren, minder dan 1% van de kinderen komt aan die norm. Een mogelijkheid om dit te verbeteren is meer groente te eten bij ontbijt en/of lunch en er is een groeiend aantal scholen met een gezond-eten-beleid.

Bron: NRC 14 april 2017

Leefstijl als medicijn

De kosten van de gezondheidszorg zijn hoog, in 2015 bijna 95 miljard volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die kosten zouden omlaag kunnen als we andere keuzes zouden maken. Een klein, maar groeiend aantal huisartsen en wetenschappers laat zien dat het kan: geen pillen maar paprika. Ze zetten leefstijl in als medicijn in de curatieve zorg. Jazeker, groente en fruit, fietsen en wandelen of rustig ademhalen op recept.

Bron: NRC 28 april 2017

Interview met Ines von Rosenstiel in MBOG Magazine

In een interview met het tijdschrift van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) vertelt NIKIM-voorzitter Ines von Rosenstiel over haar ervaringen met Integrative Medicine.

Bron: MBOG-Magazine 2(2017)1(maart p. 5-7

Blauwe en groene zones zijn beter voor psychische gezondheid

Door middel van interviews werd de zelfgerapporteerde psychische en fysieke gezondheidssituatie bij ruim 6000 Nederlanders geïnventariseerd. Met de uitkomsten werd gekeken naar de correlatie van (met name mentale) gezondheid met de aanwezigheid van zogenaamde blauwe en groene zones. Dit zijn gebieden met natuur, in de vorm van parken, water en dergelijke. Uit de resultaten blijkt dat blauwe en groene gebieden een negatieve associatie hebben met spanning en stemmingsstoornissen en een positieve associatie met zelfgerapporteerde mentale en algemene gezondheid.

Bron: BJPsych Open 2(2016)6(November)

Placebo werkt bij lage rugpijn

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat placebopillen een gunstig effect heeft op het verminderen van lage rugpijn, ook als de patiënten weten dat de pillen die ze krijgen placebo zijn, en dus geen werkzame stof bevatten. De patiënten kregen een uitgebreide uitleg over wat het placebo-effect is en werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep ontving de placebopil, de tweede groep ontving in eerste instantie de gebruikele behandeling en na drie weken kregen zij ook de behandeling met een placebopil. Uit de resultaten blijkt dat de patiënten die de placebopillen kregen minder pijn hadden na drie weken. Dit gold ook voor de patiënten die in eerste instantie in de controlegroep zaten en die na drie weken de placebo-behandeling kregen, na deze drie weken werd ook bij hen een gunstig effect gemeten van de placebobehandeling.

Bron: Pain (2016) October 3

(Fulltext: http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/5019/1/P%2c%200%2c%201-7.pdf)

Relatie tussen depressiesymptomen en longkanker

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat longkankerpatiënten met toegenomen depressieve klachten een groter sterfterisico hebben dan patiënten die geen/minder depressieve klachten hebben, met name in een vroeger stadium van de ziekte. Daar staat tegenover dat als de depressieve klachten afnemen ook het sterfterisico kleiner wordt.

Bron: Journal of Clinical Oncology 3 oktober 2016

Het verband tussen lichaam en geest

Onderzoekers hebben door middel van onderzoek bij apen, die het hondsdolheidsvirus kregen geïnjecteerd, ontdekt dat een complex netwerk in de hersenen invloed heeft op het functioneren van de bijnieren. De bijnieren produceren adrenaline, bijvoorbeeld als reactie op stress. De onderzoekers ontdekten dat er zowel in de hersenen als in andere organen reacties waren. Daarmee blijkt een veel sterker verband tussen lichaam en geest dan eerder verondersteld

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS  vol. 113 no. 35, p. 9922–9927, doi: 10.1073/pnas.1605044113

Meta-analyse en systematic review over burnout bij artsen

Burnout komt vaak voor bij artsen, met negatieve gevolgen voor patiëntenzorg, professionaliteit, zelfmanagement en -veiligheid en de uitvoerbaarheid van de zorg. Uit een systematische review en meta-analyse blijkt dat zowel individuele interventies als organisatorische strategieën helpen bij het verminderen of de preventie van burnout. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen wat de beste strategie is bij specifieke doelgroepen en welke interventies het meest effectief zijn.

Bron: The Lancet (2016)sep 28

Muziektherapie vermindert angst voor prikken bij kinderen

Kinderen die een vaccinatieprik krijgen vinden dit vaak erg stressvol. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de stress vermindert als muziektherapie wordt gebruikt als begeleiding. De pijn wordt niet minder maar actief meezingen en -spelen met de muziek helpt wel om beter om te gaan met de pijn en stress van de injectie.

Bron: Journal of Music Therapy (2016)Aug

Hoge bloeddruk en depressie tegengaan door parkbezoek

Uit Australisch onderzoek blijkt dat een half uur per week een park bezoeken al helpt tegen veelvoorkomende ziekten die vaak in steden voorkomen. Hoge bloeddruk en depressie verminderden volgens de onderzoekers met respectievelijk 7% en 9%, als mensen simpelweg een half uur per week in een groene omgeving zoals een park doorbrengen.

Bron: Scientific Reports 6, Article number: 28551 (2016) doi:10.1038/srep28551

Zoek
Contact
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Ledensite

Donateurs hebbeen toegang tot onze grote database met IM-artikelen, gratis toegang tot IM-lezingen en een flinke korting op workshops en IM masterclasses.HON-code

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij vol­doen aan de HON­code, die staat voor betrouw­bare infor­ma­tie over gezond­heid:
Con­tro­leer hier.Search only trustworthy HON­code health web­s­i­tes: