fotografie: Tanakawho

Wilt u de activiteiten van het Inès von Rosenstielfonds steunen, dan stellen wij dat erg op prijs.

Donaties
Lees meer over de doelstellingen van het fonds en steun ons eenmalig of met een jaarlijkse bijdrage. Maak het bedrag over op bankrekening NL 14 TRIO 0197 7559 17 ten name van Inès von Rosenstielfonds te Amsterdam.