Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de huidige opvattingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte.

Integrative Medicine wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij elke pijler even belangrijk is. Deze pijlers van Integrative Medicine zijn:

  • Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie waarin de patiënt centraal staat en de arts meer als ondersteunende coach functioneert.
  • De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.
  • Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën (adds-on) om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.
    Voor het beoordelen van deze therapieën maken we gebruik van een ethisch raamwerk:
  • Er wordt gewerkt in een zogenaamde “healing environment” waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

Integrative Medicine berust op de bovengenoemde pijlers en is daarmee nadrukkelijk niet hetzelfde als Integrale Geneeskunde of Holistische Geneeskunst.

Waarom wordt deze nieuwe zorgvisie niet met een Nederlands term in Nederland geïntroduceerd? Hoewel het NIKIM een Nederlandse stichting is, gebruiken we Engelse terminologie om aan te geven dat waar we voor staan veel verder gaat dan onze landsgrenzen.  Integrative Medicine is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine werd al in juli 1999 opgericht. Op dit moment hebben zich in dit Consortium 57 academische medische centra aangesloten waaronder Duke, Harvard, Yale en Stanford University. Deze centra implementeren Integrative Medicine in de patiëntenzorg, in de opleidingen en in onderzoek. Daarnaast is er een groeiend aantal initiatieven in Europa, met name in  Duitsland en Engeland en een leerstoel in Zweden.

Integrative Medicine is een visie op zorg, en een idee over hoe je samen met patiënten naar een betere zorg wilt gaan. Een prachtig filmpje dat laat zien hoe je dat zou kunnen doen vindt u hier.

Wilt u meer over Integrative Medicine weten? Neem dan contact op via [email protected]