We hebben de doelstellingen van NIKIM nieuwe stijl in een model vorm gegeven. Achter elke (aanklikbare) laag in deze piramide vind je onze ideeën over Integrative Medicine en de rol die NIKIM daarin wil vervullen.

Vernieuwing Implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg (Wetenschappelijke) informatie

NIKIM, het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine, werd in november 2006 opgericht door een aantal medisch specialisten die binnen de muren van diverse ziekenhuizen ervaring hebben opgedaan met het werken met de nieuwe zorgvisie Integrative Medicine.

Deze vijf enthousiaste voortrekkers hebben NIKIM opgericht voor (medisch) specialisten, andere werkers in de Nederlandse gezondheidszorg en patiënten: om informatie over Integrative Medicine te geven, om kennis over Integrative Medicine breed te verspreiden, om als inspiratiebron te dienen en mensen te ondersteunen die het gedachtegoed in woord en of daad verder ontwikkelen. Het NIKIM vervult een belangrijke netwerkfunctie.

In zijn vernieuwde doelstelling wil het NIKIM een positieve gidsrol vervullen in het Nederlandse IM-landschap. Zoals ook de wandelaars bij het wadlopen, de Nederlandse variant van alpinisme, begeleid worden door kenners van drooggevallen zeebodem, wil het NIKIM de mensen die zich interessehalve en beroepshalve bezighouden met Integrative Medicine veilig de weg wijzen in een nog (deels) onontgonnen terrein.

Een goede gids houdt zich intensief bezig met zijn specifieke materie, beschikt over een spectrum van elementaire vaardigheden  en heeft door vallen en opstaan veel bruikbare ervaring opgedaan. Zo hebben de experts in het NIKIM, die sinds 2006 actief zijn in het begaan van het basisterrein, zich veel bewust moeten aanleren en kunnen zij zich de problemen van en het ‘nieuwe’ voor de medewandelaars goed voorstellen.

Afhankelijk van het niveau van instromen, wil het NIKIM als gids dat er veel plezier beleefd wordt aan de tocht, wil het mooie plekken en vergezichten aanwijzen en menigeen behoeden voor de valkuilen.
Ook op minder doorgaande/begaanbare wegen, en/of specifieke zijpaden die wellicht niet ieders interesse hebben, willen we als wegbegeleider samen met u zoeken, en een eventuele kompasfunctie vervullen. Individuele of groepswandelingen behoren tot de mogelijkheden: NIKIM  levert graag maatwerk. Tijdens de excursies staat het enthousiasme voor Integrative Medicine voorop. Bij onze groepsactiviteiten valt te denken aan lezingen, workshops en de jaarlijkse masterclass. Voordrachten op uitnodiging horen ook tot de mogelijkheden.

NIKIM werkt daarin graag samen met andere partijen met een vergelijkbare doelstelling. Wij laten ons graag voeden en dragen graag bij aan de uitwisseling over de ontwikkelingen op het gebied van Integrative Medicine, zowel in Nederland als internationaal. Activiteiten die NIKIM in Nederland heeft ondernomen zijn onder anderen:
· De organisatie van studiedagen en wetenschappelijk symposia;
· Het geven van voorlichting en gastcolleges aan diverse onderwijsinstellingen en organisaties;
· Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden in publieksmedia betreffende Integrative Medicine;
· Het inventariseren en adviseren van betreffende literatuur en wetenschappelijke onderbouwing in Integrative Medicine;
· Het stimuleren van onderzoek naar Integrative Medicine en van de publicatie en verspreiding van onderzoeksresultaten;
· Het actief netwerken met geïnteresseerde specialisten en therapeuten met betrekking tot Integrative Medicine;
· Het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief Integrative Medicine 2 tot 4 maal per jaar;
· Het actualiseren van de informatie op de website;
· Het bieden van een doorlopende agenda met nationale en buitenlandse congressen Integrative Medicine.