seedling

Het nationaal informatie en kenniscentrum integrative medicine (NIKIM) werd opgericht in 2006 om de kennis van Integrative Medicine te bevorderen en om verantwoorde voorlichting te geven aan belangengroepen. In Nederland organiseert NIKIM studiedagen en wetenschappelijk symposia, voorlichting en gastcolleges. NIKIM volgt Integrative Medicine kritisch en treedt zelf naar voren in de media.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een belangrijk rol voor NIKIM is het inventariseren en adviseren van vakliteratuur en wetenschappelijke onderbouwing in Integrative Medicine. NIKIM stimuleert onderzoek naar Integrative Medicine en ondersteunt de publicatie en verspreiding van onderzoeksresultaten. Hiertoe onderhoudt NIKIM een actief netwerk van geïnteresseerde specialisten en therapeuten. Twee tot vier maal per jaar wordt de elektronische nieuwsbrief ‘Integrative Medicine’ uitgegeven.

Kennis bundelen

De website van NIKIM is een belangrijk platform voor het actueel houden van informatie. Het is ook de plek waar een doorlopende agenda wordt bijgehouden van nationale en buitenlandse congressen op het terrein van Integrative Medicine. Op Europees niveau vertegenwoordigen NIKIM leden in de editorial boards van het tijdschrift FACT (Prof. E. Ernst) en de European Journal of Integrative Medicine (Prof. S. Willich).

Samenwerkingsverbanden

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstituten ter bevordering van het onderzoek naar Integrative Medicine. Het werken aan de verdere opbouw van de eigen organisatie. Het organiseren vanuit bewustzijnsactiviteiten nationaal en internationaal?

Nadere informatie over onze activiteiten kunt u opvragen via [email protected] Daar kunt u ook terecht voor een aanvraag voor een workshop of een inleiding.