Opleiding Integrative Medicine en introductiedag

Op zaterdag 28 januari 2017 organiseert de Academy for Integrative Medicine (AIM) een introductiedag Integrative Medicine met als thema “Integrale aanpak van maag-darmklachten”.

Deze dag is een introductiedag voor de tweejarige opleiding Integrative Medicine voor studenten geneeskunde in de masterfase, basisartsen, huisartsen, medisch specialisten en tandartsen die op 31 maart (’s avonds) en 1 april 2017 van start zal gaan.
Informatie over de kosten en het dagprogramma en/of inschrijven voor de introductiedag en de opleiding: www.aim-edu.nl
Accreditatie is aangevraagd bij de AVIG, NAAV en NVAA.

Post-HBO opleiding Integrative Medicine

In 2017 start de 2-jarige post-HBO opleiding Integrative die zorgprofessionals opleidt tot Integrative Zorgprofessional.

Op 14 januari, 8 april en 23 juni 2017 zijn er open dagen waar je meer te weten kunt komen over de opleiding.

Een Integrative Zorgprofessional heeft inzicht in de gehele lichamelijke, psychologische en sociaal-culturele context van de zorgvrager en kan op basis van dit inzicht leefstijladviezen geven waardoor herstel sneller verloopt en klachten verminderen c.q. worden voorkomen (voorlichting en preventie).

Een Integrative Zorgprofessional heeft een brede kennis van evidence based practice complementaire interventies die veilig en effectief zijn voor de gezondheid en kan deze in de beroepspraktijk toepassen, om te komen tot de “beste” behandeling (interventie).

Meer informatie: stibig.nl

 

 

Mindfulness op de Zuidas

Mindfulness en yoga winnen aan populariteit op de Zuidas. In de strijd tegen burn-outs, stress en ziekteverzuim bieden bedrijven medewerkers steeds vaker een rustmoment aan.

Drie dagen per week organiseert het bedrijf Mindfulbizz bij Club Sportive op de Zuidas een meditatie van 20 minuten. Smartphones aan de kant, rustig ademen en de stress van de dag even aan zich voorbij laten gaan. Daarnaast geven ze incompany acht weken durende trainingen en onderhoudssessies.

Lees meer: Booming Business

7e Congres Integrale Psychiatrie

Op 22 maart 2017 vindt in Groningen het 7e congres Integrale Psychiatrie plaats, met als thema “Out of the box”. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel bieden de hoofdsprekers op dit congres een andere kijk op psychiatrie, gezondheid, chronische ziekte en spiritualiteit. Lees meer op http://www.congresintegralepsychiatrie.nl/

Tweede aflevering van Susanna’s blog

Vorig jaar werd het Ines von Rosenstielfonds opgericht met als doel het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal beurzen kunnen uitreiken en huisarts in opleiding Susanna van de Waerdt was één van de gelukkigen. Daarmee gaat zij een opleiding volgen en in ruil voor de beurs schrijft Susanna over haar ervaringen in een nieuw blog. Inmiddels is haar tweede blog gepubliceerd. (nikim.nl > Publicaties en blogs > Blogs en discussies).

Blauwe en groene zones zijn beter voor psychische gezondheid

Door middel van interviews werd de zelfgerapporteerde psychische en fysieke gezondheidssituatie bij ruim 6000 Nederlanders geïnventariseerd. Met de uitkomsten werd gekeken naar de correlatie van (met name mentale) gezondheid met de aanwezigheid van zogenaamde blauwe en groene zones. Dit zijn gebieden met natuur, in de vorm van parken, water en dergelijke. Uit de resultaten blijkt dat blauwe en groene gebieden een negatieve associatie hebben met spanning en stemmingsstoornissen en een positieve associatie met zelfgerapporteerde mentale en algemene gezondheid.

Bron: BJPsych Open 2(2016)6(November)

Placebo werkt bij lage rugpijn

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat placebopillen een gunstig effect heeft op het verminderen van lage rugpijn, ook als de patiënten weten dat de pillen die ze krijgen placebo zijn, en dus geen werkzame stof bevatten. De patiënten kregen een uitgebreide uitleg over wat het placebo-effect is en werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep ontving de placebopil, de tweede groep ontving in eerste instantie de gebruikele behandeling en na drie weken kregen zij ook de behandeling met een placebopil. Uit de resultaten blijkt dat de patiënten die de placebopillen kregen minder pijn hadden na drie weken. Dit gold ook voor de patiënten die in eerste instantie in de controlegroep zaten en die na drie weken de placebo-behandeling kregen, na deze drie weken werd ook bij hen een gunstig effect gemeten van de placebobehandeling.

Bron: Pain (2016) October 3

(Fulltext: http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/5019/1/P%2c%200%2c%201-7.pdf)

Nieuw blog Susanna van de Waerdt

Vorig jaar werd het Ines von Rosenstielfonds opgericht met als doel het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal beurzen kunnen uitreiken en huisarts in opleiding Susanna van de Waerdt was één van de gelukkigen. Daarmee gaat zij een opleiding volgen en in ruil voor de beurs schrijft Susanna over haar ervaringen in een nieuw blog. Het eerste blog staat nu online (nikim.nl > Publicaties en blogs > Blogs en discussies).

Expertmeeting Groen in de zorg

Op maandag 7 november organiseert Greenport Aalsmeer in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een expertmeeting over groen in de zorg. Deelname is gratis na aanmelding. Meer informatie op de website.

Oproep Ines von Rosenstiel Fonds

Het Ines von Rosenstiel Fonds heeft afgelopen jaar een aantal beurzen toegekend aan jonge enthousiaste mensen als bijdrage aan hun studie/opleiding. Ook komend jaar willen wij voor dit doel graag weer bijdragen leveren. Uiteraard zijn ook schenkingen voor het fonds zeer welkom. Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro. Lees meer »

Zoek
Contact
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Ledensite

Donateurs hebbeen toegang tot onze grote database met IM-artikelen, gratis toegang tot IM-lezingen en een flinke korting op workshops en IM masterclasses.HON-code

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij vol­doen aan de HON­code, die staat voor betrouw­bare infor­ma­tie over gezond­heid:
Con­tro­leer hier.Search only trustworthy HON­code health web­s­i­tes:

***
***