Op 4 juli a.s. organiseert het bestuur van NIKIM een netwerkbijeenkomst voor donateurs en andere geïnteresseerden. Deze avond staat in het teken van 10+ jaar NIKIM: wat is er gebeurd? Wat is er bereikt? En waar gaan we naar toe?

Op deze avond is er ook volop de gelegenheid om anderen te ontmoeten, die actief zijn in het veld van Integrative Medicine.

Geinteresseerd? Noteer de datum in je agenda of meld je alvast aan via info@nikim.nl.