NIKIM bijeenkomsten 2016

De bijeenkomsten, workshops en masterclasses die het NIKIM organiseert zijn voor leden gratis of met flinke korting toegankelijk. In 2016 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

21 juni
Terugblik op International Congress Integrative Medicine & Health. De NIKIM-bestuursleden delen hun bevindingen van het congres en vertellen over de hoogtepunten van het congres dat van 17-20 mei in Las Vegas plaatsvindt.

11 oktober
Serie Best Practices in Integrative Medicine:
Integrative Medicine in de aanpak van duizeligheid en tinnitus door Bas de Cock, KNO-arts
aanmelden via info@nikim.nl

Zie de agenda voor meer informatie

Sociale contacten beïnvloeden pijnbeleving

Een studie onder studenten onderzocht de relatie tussen het sociale netwerk van de deelnemers en hun pijngrens. De studenten vulden een vragenformulier in over hun vrienden die zij wekelijks of maandelijks zagen. Daarnaast beantwoordden ze vragen over hun sociaal-demografische en gezondheidssituatie en werd gekeken naar een aantal persoonlijkheidskenmerken.
Vervolgens werd hen gevraagd een pijntolerantietest te doen, waarbij ze met een recht rug tegen een muur moesten zetten, met hun knieën in een hoek van 90 graden. Deze positie moesten ze zo lang mogelijk volhouden.
Uit de resultaten bleek dat de studenten met het grootste sociale netwerk de grootste pijntolerantie hadden, waarbij met name de maandelijkse contacten van invloed waren.

Bron: Johnson, K. V.-A. and Dunbar, R. I. M. Pain tolerance predicts human social network size. Sci. Rep. 6, 25267; doi: 10.1038/srep25267 (2016).

Geen BTW-heffing op zorg

Na langdurige lobby en rechtszaken is het besluit om 21% BTW te heffen op (met name alternatieve) zorg door de minister van financiën ingetrokken. Vanaf nu hebben alle zorgverleners die in het BIG-register staan vrijstelling van de wet op de omzetbelasting. Lees ook het bericht op de website van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur.

Bron: Staatscourant (nr. 17339, 1 april 2016)

Vragenlijst probiotica

De Vrije Universiteit Amsterdam voert een onderzoek uit om de attitute van zowel huisartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen als specialisten ouderengeneeskunde over probiotica in kaart te brengen. Om deze vragenlijst in te vullen hoeft men geen expert te zijn op het gebied van probiotica. Het gaat specifiek om het inventariseren van de meningen en behoefte omtrent probiotica. Alle informatie die wordt verkregen via dit onderzoek wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Er worden geen mededelingen gedaan over de deelname aan dit onderzoek. De vragenlijst is te benaderen via https://www.surveymonkey.com/r/probiotica

 

Mindful eten helpt mogelijk bij preventie diabetes

In een groep van 200 obese volwassenen die aan een programma met als doel gewichtsverlies deelnamen, werd onderzocht welk effect de toevoeging van een mindfulnesstraining had. De ene helft van de groep kreeg alleen het programma met voedings- en beweeginstructies, de andere helft daarnaast ook de mindfulnesstraining. De mindfulnesstraining bestond daarnaast uit mindfulness, meditatie en bewustzijn van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties tijdens het eten en bewegen. In vergelijking met een controlegroep vonden de onderzoekers bij de deelnemers van de mindfulnesstraining meer verbeteringen op onder andere de nuchtere bloedglucose en het cholesterol, dit hangt samen met diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. 18 maanden na de start van de studie hadden de deelnemers van het mindfulnessprogramma ongeveer 4,3 procent van hun lichaamsgewicht verloren. Dit was ruim 1,5 kilo meer dan de controlegroep. Dit gevonden resultaat was echter niet significant. Vervolgonderzoek met meer deelnemers moet de gevonden resultaten bevestigen.

Bron: Obesity

Broccoli beschermt tegen leverkanker

Verschillende studies wezen uit dat broccoli eten het ontstaan van verschillende soorten kanker helpt voorkomen. Uit een Amerikaanse studie met muizen blijkt dat broccoli de opname van vet in de lever vermindert en een minder vette lever werkt weer preventief tegen het krijgen van leverkanker. Een groep muizen die een Westers dieet – met een hoog gehalte aan vetten en suikers – kregen, ontwikkelden meer en grotere kankercellen in hun lever. Als broccoli werd toegevoegd aan hun dieet nam het aantal kankercellen in hun lever af.

Bron: Journal of Nutrition

Natuur is goed voor het brein

Zuid-Korea wil voor 2018 meer gezondheidsbossen gaan aanleggen. Het Aziatische land heeft momenteel 3 natuurparken waar speciale programma’s worden aangeboden, zoals kampeeruitjes en meditatieprogramma’s. In 2017 moeten er nog eens 34 gezondheidsbossen bijkomen, waardoor er in de buurt van iedere grote stad een natuurpark wordt aangelegd. Volgens National Geographic zorgt een paar uur in de natuur al voor een gezonder, minder stressvol en langer leven.

Congres leefstijlgeneeskunde

Op zaterdag 16 april vindt in de Domus Medica in Utrecht het congres “Leefstijlgeneeskunde : een breder perspectief” plaats. Tot voor kort richtte de aandacht van de geneeskunde zich vooral op het bestrijden van ziekte. Hoe belangrijk het ondersteunen en stimuleren van het zelfgenezend vermogen is, met name door leefstijl, wordt echter steeds duidelijker. Er zijn aanwijzingen dat 70-90% van chronische aandoeningen zoals diabetes, reuma en kanker te voorkomen is met een gezonde leefstijl, waarbij goede voeding, voldoende beweging en regelmatige ontspanning essentieel zijn. Leefstijlgeneeskunde stelt de autonomie, de eigen kracht en het zelfgenezend vermogen van de patiënt centraal.

Lees meer »

Klimaatinspanningen zijn goed voor de gezondheid

Uit Amerikaans onderzoek dat in februari werd gepubliceerd blijkt dat de inspanningen voor de preventie van klimaatveranderingen ook goed zijn voor de gezondheid. In de Verenigde staten overlijden jaarlijks 200 duizend mensen door de uitstoot van de zware industrie, wegverkeer en scheepvaart. Als de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, heeft dit ook effecten op de uitstoot van andere vervuilende stoffen en daarmee ook op de volksgezondheid. Een ambitieus Amerikaans energiebeleid zou volgens de berekeningen tegen 2030 tot 175 duizend overlijdens kunnen vermijden en nog eens 22 duizend overlijdens in elk jaar dat daarop volgt.

Bron: Nature Climate Change

Europese samenwerking voor gezondere voeding

Tijdens een conferentie op 22 februari overlegden Europese lidstaten over onderlinge samenwerking om voedingsmiddelen gezonder te maken. Er is brede steun van 22 EU lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland, het internationale bedrijfsleven en patiëntenorganisaties om het aanbod van voedingsproducten stap voor stap gezonder te maken door het verminderen van zout, verzadigd vet en suikers. Lidstaten, de levensmiddelenindustrie en NGO’s werken samen om dit doel te bereiken en spraken brede steun uit voor de ‘Roadmap for action’ (pdf), waarin de plannen zijn vastgelegd om het productaanbod stap voor stap gezonder te maken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Zoek
Contact
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Op de hoogte blijven van wat er op de NIKIM-site wordt gepubliceerd? mail ons

Ledensite
Voor 50 euro in het 1e jaar en 25 euro elk volgend jaar maak je deel uit van het NIKIM-netwerk. Zolang de voorraad strekt krijg je bij aanmelding ook het boek Integrative Medicine van Karlien Bongers en Astrid van Koppen cadeau. Verder krijg je toegang tot onze grote database met IM-artikelen, gratis toegang tot IM-lezingen en een flinke korting op workshops en IM masterclasses.

Lid wor­den? Klik hier


HON-code

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij vol­doen aan de HON­code, die staat voor betrouw­bare infor­ma­tie over gezond­heid:
Con­tro­leer hier.Search only trustworthy HON­code health web­s­i­tes:

***
***