Steunen Inès von Rosenstielfonds

Wilt u de activiteiten van het Inès von Rosenstielfonds steunen, dan stellen wij dat erg op prijs.

Donaties
Lees meer over de doelstellingen van het fonds en steun ons eenmalig of met een jaarlijkse bijdrage. Maak het bedrag over op bankrekening NL 14 TRIO 0197 7559 17 ten name van Inès von Rosenstielfonds te Amsterdam.

10+ jaar NIKIM

Na ruim 10 jaar hard werken is het zo ver. NIKIM stopt met haar werkzaamheden. We hebben hier twee redenen voor.

We merken dat anderen het stokje vernemen. De Academy for Integrative Medicine (AIM) en het Nederlandse Consortium voor Integrative Medicine & Health in oprichting zijn twee voorbeelden. Een nieuwe aanbieder op het gebied van opleiding is de Amsterdam School of Integrative Medicine & Health en STIBIG biedt een post-HBO opleiding ‘Integrative Medicine’.

Andere voorbeelden van organisaties, waar ons gedachtegoed veel raakvlakken mee heeft zijn Planetree, het Institute Positive Health en Stichting Voeding Leeft. Kortom: we hebben de indruk dat Integrative Medicine in Nederland geland is. En dat was een belangrijke bestaansreden van NIKIM.

Een tweede reden om te stoppen met NIKIM als organisatie is dat het de nodige energie kost om een organisatie in leven te houden. Na meer dan 10 jaar dat als vrijwilligers gedaan te hebben was de koek op. Bijna alle bestuursleden gaan wel door met Integrative Medicine, in andere rollen en in andere organisaties.

Oproep Ines von Rosenstiel Fonds

Het Ines von Rosenstiel Fonds heeft afgelopen jaar een aantal beurzen toegekend aan jonge enthousiaste mensen als bijdrage aan hun studie/opleiding. Ook komend jaar willen wij voor dit doel graag weer bijdragen leveren. Uiteraard zijn ook schenkingen voor het fonds zeer welkom. Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro. Lees meer »

Contact
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

***
***