Oproep Ines von Rosenstiel Fonds

Het Ines von Rosenstiel Fonds heeft afgelopen jaar een aantal beurzen toegekend aan jonge enthousiaste mensen als bijdrage aan hun studie/opleiding. Ook komend jaar willen wij voor dit doel graag weer bijdragen leveren. Uiteraard zijn ook schenkingen voor het fonds zeer welkom. Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro. Lees meer »

Blauwe en groene zones zijn beter voor psychische gezondheid

Door middel van interviews werd de zelfgerapporteerde psychische en fysieke gezondheidssituatie bij ruim 6000 Nederlanders geïnventariseerd. Met de uitkomsten werd gekeken naar de correlatie van (met name mentale) gezondheid met de aanwezigheid van zogenaamde blauwe en groene zones. Dit zijn gebieden met natuur, in de vorm van parken, water en dergelijke. Uit de resultaten blijkt dat blauwe en groene gebieden een negatieve associatie hebben met spanning en stemmingsstoornissen en een positieve associatie met zelfgerapporteerde mentale en algemene gezondheid.

Bron: BJPsych Open 2(2016)6(November)

Placebo werkt bij lage rugpijn

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat placebopillen een gunstig effect heeft op het verminderen van lage rugpijn, ook als de patiënten weten dat de pillen die ze krijgen placebo zijn, en dus geen werkzame stof bevatten. De patiënten kregen een uitgebreide uitleg over wat het placebo-effect is en werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep ontving de placebopil, de tweede groep ontving in eerste instantie de gebruikele behandeling en na drie weken kregen zij ook de behandeling met een placebopil. Uit de resultaten blijkt dat de patiënten die de placebopillen kregen minder pijn hadden na drie weken. Dit gold ook voor de patiënten die in eerste instantie in de controlegroep zaten en die na drie weken de placebo-behandeling kregen, na deze drie weken werd ook bij hen een gunstig effect gemeten van de placebobehandeling.

Bron: Pain (2016) October 3

(Fulltext: http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/5019/1/P%2c%200%2c%201-7.pdf)

Nieuw blog Susanna van de Waerdt

Vorig jaar werd het Ines von Rosenstielfonds opgericht met als doel het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal beurzen kunnen uitreiken en huisarts in opleiding Susanna van de Waerdt was één van de gelukkigen. Daarmee gaat zij een opleiding volgen en in ruil voor de beurs schrijft Susanna over haar ervaringen in een nieuw blog. Het eerste blog staat nu online (nikim.nl > Publicaties en blogs > Blogs en discussies).

Expertmeeting Groen in de zorg

Op maandag 7 november organiseert Greenport Aalsmeer in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een expertmeeting over groen in de zorg. Deelname is gratis na aanmelding. Meer informatie op de website.

Relatie tussen depressiesymptomen en longkanker

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat longkankerpatiënten met toegenomen depressieve klachten een groter sterfterisico hebben dan patiënten die geen/minder depressieve klachten hebben, met name in een vroeger stadium van de ziekte. Daar staat tegenover dat als de depressieve klachten afnemen ook het sterfterisico kleiner wordt.

Bron: Journal of Clinical Oncology 3 oktober 2016

Het verband tussen lichaam en geest

Onderzoekers hebben door middel van onderzoek bij apen, die het hondsdolheidsvirus kregen geïnjecteerd, ontdekt dat een complex netwerk in de hersenen invloed heeft op het functioneren van de bijnieren. De bijnieren produceren adrenaline, bijvoorbeeld als reactie op stress. De onderzoekers ontdekten dat er zowel in de hersenen als in andere organen reacties waren. Daarmee blijkt een veel sterker verband tussen lichaam en geest dan eerder verondersteld

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS  vol. 113 no. 35, p. 9922–9927, doi: 10.1073/pnas.1605044113

Meta-analyse en systematic review over burnout bij artsen

Burnout komt vaak voor bij artsen, met negatieve gevolgen voor patiëntenzorg, professionaliteit, zelfmanagement en -veiligheid en de uitvoerbaarheid van de zorg. Uit een systematische review en meta-analyse blijkt dat zowel individuele interventies als organisatorische strategieën helpen bij het verminderen of de preventie van burnout. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen wat de beste strategie is bij specifieke doelgroepen en welke interventies het meest effectief zijn.

Bron: The Lancet (2016)sep 28

Muziektherapie vermindert angst voor prikken bij kinderen

Kinderen die een vaccinatieprik krijgen vinden dit vaak erg stressvol. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de stress vermindert als muziektherapie wordt gebruikt als begeleiding. De pijn wordt niet minder maar actief meezingen en -spelen met de muziek helpt wel om beter om te gaan met de pijn en stress van de injectie.

Bron: Journal of Music Therapy (2016)Aug

Onderzoek Meertens Instituut: sociaal-culturele aspecten van alternatieve geneeswijzen

Peter Jan Margry, hoogleraar Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam, enquêteerde deze zomer 1.400 mensen over hun gebruik van alternatieve geneeswijzen en de redenen waarom. Ongeveer de helft van hen zegt alternatieve behandelingen te ondergaan. Volgens de jongste peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit 2014, laten één miljoen Nederlanders zich alternatief behandelen. Volgens het onderzoek heeft 83 procent van de mensen die een alternatieve genezer bezoeken, een hbo- of wo-opleiding. Het overgrote deel van de mensen die gebruikmaken van alternatieve geneeswijzen, heeft vage pijnklachten die niet weggaan. Maar ook mensen met huidziektes, stofwisselingsproblemen, moeheid, lusteloosheid, stress, zenuwpijn, RSI en hyperventilatie zoeken naar alternatieve oplossingen.

Lees verder: NRC 22 september 2016

Zoek
Contact
Nieuwsbrief
Geïnteresseerd in nieuws en activiteiten rond Integrative Medicine? Klik hier om je in te schrijven in voor onze nieuwsbrief.
Wat is Integrative Medicine
Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Ledensite
Voor 50 euro in het 1e jaar en 25 euro elk volgend jaar maak je deel uit van het NIKIM-netwerk. Bij aanmelding krijg je ook het digitale boek Integrative Medicine van Karlien Bongers en Astrid van Koppen cadeau. Verder krijg je toegang tot onze grote database met IM-artikelen, gratis toegang tot IM-lezingen en een flinke korting op workshops en IM masterclasses.

Donateur wor­den? Klik hier


HON-code

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij vol­doen aan de HON­code, die staat voor betrouw­bare infor­ma­tie over gezond­heid:
Con­tro­leer hier.Search only trustworthy HON­code health web­s­i­tes:

***
***