Integrative Medicine is wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.  NIKIM wil deze interessante ontwikkeling steunen en stimuleren door de initiatiefnemers bij elkaar te brengen, best practices uit te wisselen, en te komen tot een strategische route voor verspreiding van de visie van Integrative Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg.

Eigen verantwoordelijkheid
Binnen de visie van Integrative Medicine wordt de eigen verantwoordelijkheid van de patient voor zijn of haar gezondheid en behandeling erkend. De patiënt wordt dan ook actief bij de behandeling betrokken in zowel preventieve zin als bij herstel van ziekte. Veel onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat die aspecten ook een grote invloed hebben op gezondheid. Belangrijk daarbij is dat de patiënt zelf ook aangereikt krijgt wat hij/zij kan bijdragen aan een zo goed mogelijke balans; zowel in preventie als herstel van ziekte. Binnen Integrative Medicine ligt de nadruk niet op ziekte,en bestrijding van symptomen, maar op gezondheid, welbevinden, met uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving. Regulier gebruikte methoden worden daarbij geïntegreerd met evidence based complementaire technieken.

Mogelijkheden verkennen
In de VS werken ruim dertig medisch academische centra samen aan de ontwikkeling van Integrative Medicine door middel van onderzoek en opleiding. Ook in Europa, met name in Duitsland en Engeland vinden ontwikkelingen plaats vanuit Integrative Medicine. Ook ziekenhuizen in Nederland verkennen de mogelijkheden van Integrative Medicine of onderzoeken of ze op dit gebied iets kunnen opstarten. Diverse instellingen voor ouderenzorg in Nederland passen complementaire zorg al toe in de praktijk. In december 2006 verscheen bij Uitgeverij Elsevier het eerste leerboek Inleiding in de complementaire zorg voor (aankomend) verpleegkundigen. Artsenorganisatie KNMG volgt de toepassing van complementaire technieken in de reguliere zorg met belangstelling en organiseerde in het terugkerend congres Fusion .

Wat is wat – het belang van taal
Integrative medicine als begrip wordt nog wel eens verward met andere begrippen, zoals integrale geneeskunde, holistische geneeskunde. In onze uitleg, zoals gepresenteerd tijdens de masterclass van 2014 kunt u precies lezen wat NIKIM verstaat onder Integrative Medicine.